Norsk kristen dating

Rated 4.51/5 based on 578 customer reviews

For Sars var stormennenes ættetilknytning et konstituerende element («Ættearistokrati»). Prestene ble rekruttert fra bondesamfunnet, var knyttet til det ved ekteskaps- og familiebånd og var underkastet bondesamfunnets rettsordning.

Relativt fullstendige lovbøker er bevart fra Frostatinget og Gulatinget i håndskrifter fra 1200- og 1300-tallet.Kongedømmet har blitt tildelt en hovedfunksjon i den politiske samfunnsutviklingen i Norge.Keyser og Munch oppfattet Harald Hårfagres kongedømme som et rent maktkongedømme.Ved Håkon den godes overenskomst med bøndene på tinget ble kongedømmet i Norge konvertert til et folkekongedømme. 1920 har tankegods hentet fra marxistisk historieoppfatning, i første rekke tesen om samfunnsorganene som redskaper i de politisk dominerende samfunnsklassers tjeneste, vunnet innpass i synet på samfunnsutviklingen i Norge.Samtidig har enkelte historikere, i første rekke Jens Arup Seip og Knut Helle, hevdet at det var et funksjonelt forhold mellom kongedømme og folk, noe som gav kongedømmet selvstendig spillerom.

Leave a Reply